SREBRENIK

TUZLA

S, N, P

05:00

06:05

S, N, P
    N, P

06:20

07:15

    N, P
S, N, P

06:50

10:35

 S, N, P
    N, P

08:50

10:55

    N, P
    N, P

09:35

12:25

    N, P
S, N, P

12:35

13:35

S, N, P
    N, P

14:20

15:25

    N, P
    N, P

15:05

16:25

    N, P

S – ne saobraća subotom \ N – ne saobraća nedjeljom \ P – ne saobraća praznikom
Busevi iz Tuzle kreću iz Simin Hana!